Ψυχολογική στήριξη

Ψυχοθεραπευτικες Παρεμβασεις:

Ατομική Ψυχοθεραπεία:
Η ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαπροσωπικών
και συναισθηματικών δυσκολιών, την προσωπική εξέλιξη, και την ενδυνάμωση του μέσα από
ατομικές συνεδρίες. Στο Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης υπάρχει προσοντούχο προσωπικό
το οποίο μέσα από την εμπειρία του και την εξειδίκευση για να δεχτεί άτομα με διάφορες
ψυχολογικές δυσκολίες όπως κατάθλιψη, τραύμα, διατροφικές διαταραχές, άγχος, φοβίες,
εξαρτήσεις, ψυχιατρικά περιστατικά, κλπ. Υπάρχουν συνεργασίες με συνεργάτες ψυχίατρους
για την από κοινού διαχείριση ορισμένων περιστατικών.


Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία:
Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία εστιάζει στις σχέσεις της οικογένειας και χρειάζεται και τα υπόλοιπα
μέλη της οικογένειας παρόντα. Στην οικογενειακή θεραπεία η οικογένεια αντιμετωπίζεται σαν ένα
«σύστημα» σαν ένα «όλον» παρά σαν το άθροισμα των μελών της. Ο θεραπευτής εστιάζει περισσότερο
στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και στο πως συμπεριφέρονται και επικοινωνούν μεταξύ
τους. Ο θεραπευτής ενδιαφέρεται περισσότερο στο πως η οικογένεια συμβάλει στη συντήρηση ή στην
επίλυση ενός προβλήματος παρά στην αιτία του προβλήματος.

Ο στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι να βοηθήσει την οικογένεια να αναγνωρίσει τους τρόπους
με τους οποίους οι σχέσεις και τα ατομικά προβλήματα προκαλούνται και διατηρούνται από τη δυναμική
της οικογένειας, να φωτίσει αθέατες ανάγκες και πλευρές των μελών της και να προτείνει νέους πιο
λειτουργικούς τρόπους για να συσχετίζονται μεταξύ τους.